browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Oferta

  • podziały nieruchomości,
  • wznowienia granic,
  • mapy do celów prawnych (sąd, notariat, księgi wieczyste),
  • mapy do celów projektowych w różnych skalach,
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
  • tyczenia obiektów budowlanych,
  • tyczenia projektowanych urządzeń uzbrojenia pod i naziemnego
  • pomiary inwentaryzacyjne.